Drogprevenciós továbbképzés a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió szervezésében

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójának felhívása.

Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált drogprevenciós továbbképzésünkre pedagógusoknak és a szociális szférában dolgozóknak.

A drogprevenció és a személyiségfejlesztés színterei és eszközei 
A drogprevenció iskolai lehetőségei 

Pedagógus továbbképzés adatai: 

Nyilvántartási szám : 23/18/2015. 

A továbbképzés óraszáma : 60 óra 

Szociális továbbképzés adatai: 

Engedélyszám : T-07-015/2017 
A továbbképzés kreditértéke: 50 pont 

Képzés költsége : 60.000 Ft 

Szállás, étkezés, teljes ellátással : 5.000 Ft/nap 

Helyszín : 2465 Ráckeresztúr, Dózsa u. 4. 

Időpont : 2018. okt. 15-17. 

A továbbképzés célja: 

A résztvevők alapvető addiktológiai ismeretekhez jussanak, tanulják meg a drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára. 

A szakembereket képessé kívánjuk tenni arra, hogy a drog és függőség kérdései, s a hozzá kapcsolódó rizikók megbeszélhetővé váljanak iskolai környezetben is, hogy a fiatalok védekező készségei megerősödhessenek. A pedagógusok a tanult készségeket egyéb tanórai és pedagógiai helyzetekben is felhasználva váljanak nyitottabbá és felkészültebbé az iskola egészségfejlesztési feladatai iránt. 

A résztvevők ismerjék a drogok fajtáit, hatásait, a szerhasználat kialakulását, a drogkarrier lefolyását, következményeit, a szerhasználattal összefüggő személyiségzavarokat, azt, hogy mikor tekintjük a szerhasználatot betegségnek. Ismerjék a drogmegelőzés és gyógyítás, valamint az esetmegbeszélés, szupervízió működésének módszereit. 

Legyenek képesek a személyközpontú megközelítés – empátia, tolerancia, kongruencia, spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására, a nondirektivitás, a motivációs interjú használatára. Legyenek képesek a hivatásszerepben megtapasztalt (érzelmi, magatartási, életvezetési, kapcsolati) problémahelyzetek reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására, a kollegiális szakmai együttműködés használatára. 

A pedagógusok és szociális szakemberek sokszor eszköztelenek a drogprevenciós foglalkozások megtartására. 

A diákok, illetve a szociális ellátásba kerülők lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására sem a pedagógusképzés, sem a szociális alapképzés nem készíti fel kellőképpen a szakembereket. Az érett személyiség kialakulásának egyik legfontosabb színtere az iskola, ezért annak egészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb. E továbbképzés a drogprevenciós tevékenység bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket. 

A képzés 30 órás bentlakásos (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás, 3 x 1 napos esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a drogmegelőzés kérdésköreit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a szakembereket. A második 30 órában a résztvevők személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítséget konkrét drogprevenciós tapasztalataik feldolgozásához . A 3 x 1 napos esetmegbeszélő alkalmakat a résztvevőknek alkalmas napokon tartjuk a projekt elején, közepén és a befejezés előtt. 

A követelmények jellege miatt – (ön)reflektivitás, készségbeli fejlődés – szokványos záró vizsgaforma nem alkalmazható. A kiértékelés alapja a csoportban zajló kölcsönös visszajelentések rendszere. 

A résztvevők a 30 órás bentlakásos modul befejezéseként 20 kérdésből álló tételsor alapján (addiktológiai alapismeretek, megelőzés és kezelés eszköztárának és lehetőségeinek elsajátítása) tesznek vizsgát a továbbképzés elméleti anyagából, mely a problematika megértését helyezi a fókuszba.

Az esetmegbeszélő alkalmak zárásaként 2-3 oldalas (másfeles sorköz, 12-es betűméret) házi dolgozatot készítenek, mely

A) saját drogprevenciós munkából esetfeldolgozás,

B) drogprevenciós elméleti probléma kifejtése, 

C) drogprevenciós témából szabadon választott probléma gyakorlati megközelítésű feldolgozása úgy, hogy az tükrözze a megszerzett ismereteket és a pedagógus saját szakmai önreflexióját. 

Záró (3-5 oldalas, másfeles sorköz, 12-es betűméret) dolgozatot írnak, mely a drogprevenciós továbbképzésről írt önreflektív elemzés. 

A tanúsítvány kiadásának feltétele az elméletből letett sikeres vizsga, a dolgozatok beadása és a továbbképzésen való 90%-os részvétel. 

Jelentkezés a továbbképzésre a következő linkre kattintva:

https://goo.gl/forms/FxZQeS6Qx597yriW2

További információ:

Továbbképző és Családterápiás Központ, 06-30-314 3417tovabbkepzes@kimm.hu