„Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta”

A nagyböjt időszakában Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház lelkészi alelnöke, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatójával, Mózes Áronnal meglátogatta a Szegedi Fegyház és Börtönt. Elkísérték őket Lovász Márton a szakkollégium lelkésze, valamint az intézmény hallgatóinak egy csoportja. 

2019. április 4-én, a déli órákban érkeztünk a Szegedi Fegyház és Börtönbe. A intézet központi épületében Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok beszélt az elítéltek mindennapjairól, majd meglátogattuk a körletet, ahol két református fogvatartottal is találkoztunk, orgonán játszottak nekünk. Mindketten a börtönéveik alatt, autodidakta módon sajátították el a hangszer használatát. Ma már a bibliaórákon kántorként szolgálnak. Dr. Fekete Károly püspök úr maga is az orgona elé ült, és játszott. Utána az elítéltek beszéltek arról is, hogy hogyan jutottak hitre a rácsok mögött.

Délután a Szegedi Fegyház és Börtön másik objektumába, Nagyfára, a Krónikus Utókezelő Részlegbe mentünk, ahol közös böjti imanap volt. Ezen először az egyik fogvatartott Juhász Gyula, „Tékozló fiú” című versét mondta el, majd a Nemzetközi Roma Nap (április 8.) alkalmából közösen énekeltek a beteg elítéltek a szakkollégistákkal.

Ezt követően Dr. Fekete Károly püspök úr tartott áhítatot az egybegyűlteknek a 121. zsoltár alapján. A Wáli István Református Cigány Szakkollégiumból Mózes Áron igazgató, Lovász Márton intézményi lelkész és két hallgató, Varga Dóra és Váradi Lúcia személyes szavakkal mutatkoztak be és az intézményüket megismertették a jelen lévőkkel.

Úgy gondoljuk, ez egy meggazdagító nap volt. Szücs M. Klára börtönlelkésztől búcsúzva, megköszöntük a lehetőséget, a szervezést, és bizonyára a jövőben is nyitottan állunk hasonló szolgálatok elé.

Mózes Áron/wisz.hu
Fotók: Barcza János/Tiszántúli Református Egyházkerület